Sistema de Finestreta Única o One-Stop Shop (OSS) en el comerç electrònic a la Unió Europea

Sistema de Finestreta Única o One-Stop Shop (OSS) en el comerç electrònic a la Unió Europea

A partir del darrer dijous 1 de juliol, i després de prorrogar-se la seva entrada en vigor degut a la crisi sanitària de la Covid-19, entra en funcionament en els països membres la Unió Europea el sistema de finestreta única o One-Stop Shop (OSS) aplicable a l’E-commerce. Fins a la data, aquest sistema només s’aplicava als serveis prestats per via electrònica (ESS) a través del sistema MOSS.

En primer lloc, cal senyalar que aquest nou sistema simplifica el règim fiscal de vendes per vies electròniques: el proveïdor que materialitzi vendes a distància repercutirà l’IVA en destinació (quan s’excedeixin els 10.000.-€ de facturació anual a països de la UE com a criteri unificat) sense tenir en compte els anteriors requisits de representació fiscal a cada Estat Membre o els diferents barems econòmics de cada jurisdicció.

En aquest sentit, es simplifiquen els registres d’IVA a través del procediment One-Stop Shop: les empreses que es dediquin al comerç electrònic només hauran d’efectuar un sol registre, el del seu “Estat d’identificació”. En aquest sentit, pels empresaris amb seu social en un Estat Membre de la Unió Europea, el seu Estat d’identificació serà el mateix Estat on disposen de la seu social. En canvi, per les empreses establertes fora de la Unió, el seu Estat d’identificació serà l’Estat des del qual efectuïn les entregues intracomunitàries.

En definitiva, les conseqüències previsibles que aquest nou sistema portarà als empresaris són, en primer lloc, una gran simplificació dels tràmits i formalitats (i, per consegüent, els costos associats a la identificació i representació fiscal) abans requerides per registrar-se a efectes de l’IVA, donat que l’empresari es podrà registrar en un sol Estat Membre per totes les entregues realitzades amb destí a qualsevol dels altres Estats Membres. A més, com que aquest registre es du a terme en un únic Estat Membre, la declaració de l’IVA també és única: només caldrà presentar-la, per totes les entregues realitzades dins el conjunt de la Unió Europea, a l’Estat d’identificació de l’empresari. De la mateixa manera, aquest IVA meritat es liquidarà a través d’un únic pagament determinat per aquesta única declaració.

Així doncs, els empresaris andorrans dedicats al comerç electrònic que realitzin entregues a qualsevol Estat de la Unió Europea només s’hauran de registrar en un sol Estat Membre de la Unió i liquidar l’IVA meritat en aquest mateix Estat.

Sens dubte es tracta d’una evolució de gran rellevància per a simplificar els tràmits dels operadors intracomunitaris (amb independència d’estar situats fora de la Unió) que, a la vegada, fa viable el compliment de les obligacions formals per parts d’aquelles entitats que, amb el sistema precedent, podien trobar una veritable barrera d’entrada en el mercat per l’elevat cost que implicava.

Marcos Sutil

Departament Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más