Estem un pas més a prop de la regulació dels actius virtuals?

Estem un pas més a prop de la regulació dels actius virtuals?

El passat 4 de novembre d’enguany, el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) va publicar l’esperada guia actualitzada sobre com adoptar un enfocament basat en el risc dels actius virtuals i els seus proveïdors de serveis d’actius virtuals (d’ara en endavant, VASP).

Aquesta guia, publicada per primer cop al 2019, exposa detalladament com els Estats obligats (entre els quals hi ha Andorra) han d’aplicar les recomanacions de la GAFI en el sector en constant evolució tecnològica i jurídica dels actius virtuals, el qual comprèn blockchain, Bitcoin, crypto-actius, monedes virtuals, inclús universos virtuals on es poden comprar immobles o obres d’art virtuals (NFT), entre molts altres.

Els punts més rellevants d’aquesta nova guia actualitzada es podrien resumir tal i com s’exposa a continuació:

En primer lloc, es clarifiquen les definicions d’actius virtuals i de proveïdors de serveis d’actius virtuals. És a dir, es fa una versió extensiva de les definicions d’actius virtuals i VASPs per tal que en cas de dubte, cap actiu financer rellevant pogués quedar fora d’aquesta guia i de les subsegüents normatives de cada Estat obligat.

Es pauta sobre com s’han d’aplicar les recomanacions de la GAFI a les stablecoins. Així mateix, s’estableix quins tipus d’entitats que treballen amb stablecoins es podrien requalificar com a VASPs.

Tanmateix, es determina una orientació addicional sobre els riscos i les eines disponibles per als estats obligats, per tal d’abordar els riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en transaccions peer-to-peer, ja que són transaccions que en aquesta àrea ja no tenen perquè involucrar a cap subjecte obligat que exerceixi un control.

S’ofereix una orientació actualitzada sobre llicències i registres de proveïdors d’actius virtuals. Seguint aquestes directrius, el Banc Central d’Espanya fa menys d’un mes va autoritzar l’obertura d’un registre obligatori de VASP i empreses relacionades amb les cryptomonedes. Segons un comunicat publicat a la pàgina web del Banc Central d’Espanya, les empreses interessades poden presentar una sol·licitud a través d’un registre electrònic i el Banc Central trigaria al menys tres mesos en processar dita sol·licitud.

Hi ha un enfocament clar per als sectors públics i privats en la implementació de la travel rule, la qual inclou l’obligació d’obtenir, retenir i presentar l’emissor i el beneficiari de les transferències per tal de poder identificar les transaccions. Fins ara aquesta norma s’ha aplicat només a entitats financeres, i a partir d’aquesta nova guia, també s’haurà d’aplicar als VASPs. És curiós, doncs aquesta regla, que ja s’aplica a les transferències de transaccions de fons tradicionals, ha provocat cert debat si s’aplica a les transaccions criptogràfiques al haver-hi conflicte d’interessos amb la protecció de dades.

Per últim, també s’implanten nous principis d’intercanvi d’informació i cooperació entre supervisors de proveïdors de serveis d’actius virtuals.

Aquesta nova guia internacional tindrà una clara influència al Principat d’Andorra, doncs actualment, en l’àmbit de regulació dels actius virtuals i els seus proveïdors de serveis únicament hi ha una proposició de Llei de la Representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, a l’espera d’una Llei definitiva.

Així doncs, la tant esperada regulació en matèria d’actius virtuals portarà un gran benefici econòmic a Andorra, doncs per fi aportarà seguretat jurídica a tots els subjectes interessats en operar amb actius virtuals, deixant fora del marc normatiu a tots aquells que en fan un mal ús o un ús delictiu.

En conclusió, hi ha altes expectatives a nivell internacional en el nostre petit país, el qual té molt per oferir tecnològicament.

Aina Serret

Augé Legal & Fiscal

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

[contact-form-7 id="124" title="Formulario de contacto 1"]

+376 803 636

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al correu electrònic info@augelegalfiscal.com o contactar-nos via Whatsapp (Tel: +376 333 376).

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más