Els convenis de doble imposició

Els convenis de doble imposició

La fiscalitat a Andorra ha viscut un profund procés de transformació iniciat durant l’exercici 2012 amb la liberalització de les inversions exteriors i l’aprovació de normativa fiscal sense precedents, però que va començar la seva consolidació en 2015 amb l’entrada en vigor de la Llei de l’IRPF andorrà. El Principat ha anat adaptant progressivament la seva legislació per complir amb tots els estàndards exigits per entitats supranacionals (OCDE i UE) i poder així deixar de formar part de les llistes negres de paradisos fiscals (objectiu que es va materialitzar parcialment al 2011 però que s’ha consolidat definitivament al 2017).

Un dels grans avenços ha estat la signatura de diversos convenis de doble imposició amb diferents jurisdiccions afins al Principat com a mesura per evitar la doble imposició internacional. Actualment, tenim en vigor 8 convenis de doble imposició (CDI) ratificats amb Andorra i existeix la voluntat d’ampliar aquesta llista.

Qué és un conveni de doble imposició?

Un conveni de doble imposició és un conveni internacional que estableix mecanismes per evitar que una mateixa renda o fet imposable sigui gravat per dos o més Estats. La doble tributació es produeix quan una renda generadora d’un impost per un mateix fet i un mateix període es gravada per diferents Estats. Els impostos que es sotmeten a l’aplicació del CDI són tots aquells de naturalesa directa sobre la renda, com l’impost de societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l’impost sobre la renda dels no residents i l’impost sobre transmissions patrimonials (plusvàlues).

Convenis de doble imposició vigents

Detallem a continuació els convenis de doble tributació o convenis per evitar la doble imposició amb Andorra i la data d’entrada en vigor:

  • Conveni de doble imposició Andorra i França, va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015.
  • Conveni de doble imposició Andorra i Espanya, va entrar en vigor el 26 de febrer de 2016.
  • Conveni de doble imposició Andorra i Luxemburg, va entrar en vigor el 7 de març de 2016.
  • Conveni de doble imposició Andorra i Liechtenstein, va entrar en vigor el 21 de novembre de 2016.
  • Conveni de doble imposició Andorra i Portugal, va entrar en vigor el 23 d’ abril de 2016.
  • Conveni de doble imposició Andorra i els Emirats Àrabs, va entrar en vigor l’1 d’agost de 2017.
  • Conveni de doble imposició Andorra i Malta, va entrar en el 27 de setembre de 2017.
  • Conveni de doble imposició Andorra i Xipre, va entrar en vigor l’11 de gener de 2019.

L’administració tributària andorrana té la potestat per expedir certificats de residència fiscal. Aquest, es pot obtenir una vegada s’entén consolidada la residència fiscal a Andorra (6 mesos i un dia després de rebre el permís de residència del servei d’immigració), i és un document que confirma que el sol·licitant és resident fiscal en dit país. Cal remarcar que el certificat posseeix un gran valor probatori atenent al fet que s’expedeix en virtut del Conveni de Doble Imposició, si aquest existeix amb el país d’origen del sol·licitant, encara que admet prova en contra.

Si té algun dubte sobre els impostos a Andorra o bé sobre com aplica un conveni de doble imposició, per exemple, en el cobrament de dividends de filials internacionals, el convidem a que contacti amb nosaltres perquè un dels nostres professionals pugui assessorar-lo en aquesta matèria.

Pere Augé

CEO

Augé Legal & Fiscal

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

[contact-form-7 id="124" title="Formulario de contacto 1"]

+376 803 636

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al correu electrònic info@augelegalfiscal.com o contactar-nos via Whatsapp (Tel: +376 333 376).

Otros artículos de interés