El just equilibri entre els drets dels consumidors i els drets de l’empresari en els procediments judicials

El just equilibri entre els drets dels consumidors i els drets de l’empresari en els procediments judicials

La normativa andorrana relativa als drets dels consumidors està continguda principalment a la Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció al consumidor. No obstant, com qualsevol dret, en cas de conflicte s’ha de fer valer davant dels tribunals.
El proppassat 12 de maig la Sala civil del Tribunal Superior de Justícia dictà una innovadora sentència relativa als aspectes processals dels drets dels consumidors estimant les al·legacions fetes pel nostre despatx.
Així es reconegué que malgrat la facultat del Tribunal de Batlles d’atorgar la condició de consumidor a una de les parts, aquesta facultat no era absoluta. En efecte, cal que el Tribunal adverteixi a les parts que a la vista dels fets que obren en autes pot atorgar d’ofici a una d’elles la condició de consumidor per tal de que les parts puguin al·legar al respecte.
El lletrat Pau Augé, va defensar brillantment aquests arguments davant la Sala civil del Tribunal Superior citant diversos precedents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així com diverses disposicions legals internes que es consideraven aplicables per analogia.
Hem tingut la satisfacció que el Tribunal acollís les al·legacions realitzades, recolzant la seva decisió en els precedents indicats el que permetrà discutir ara si, amb plenitud de garanties pel nostre client, la qualitat de consumidor de l’adversa i també el caràcter abusiu o no d’una clàusula del contracte que unia les parts.
Des de l’equip jurídic d’AUGÉ LEGAL i fiscal volem manifestar la nostra satisfacció pel resultat obtingut en la defensa dels interessos del nostre client.

A AUGÉ LEGAL & FISCAL som especialistes 

en dret de consumidors i assessorem tant a consumidors com a empreses sobre els seus drets i obligacions.

Pere Cristofol

Dept Legal

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más