Serveis de reubicació

Augé Legal&Fiscal facilita una sèrie de serveis relatius a tot el procés d’expatriació que cobreixen qualsevol necessitat de tipus immobiliari, de caire personal o empresarial.
De la mateixa manera, Augé Real Estate ajuda els clients en tots els temes immobiliaris que puguin sorgir en un futur. Entre els serveis oferts, destaquen:

Els serveis de Redomiciliation & Relocation inclouen, entre d'altres

 • La cerca d’un habitatge temporal o definitiu per part d’Augé Real Estate.
 • La gestió de contractes d’arrendament, pòlisses d’assegurança, o altres documents.
 • La gestió d’alta de serveis com electricitat, gas, telèfon/TV/Internet, etc.
 • La contractació de serveis de manteniment de la llar.
 • L’homologació del permís de conduir.
 • La importació de vehicles, incloent-ne l’homologació i la matriculació.
 • La cerca i contractació d’assegurances de vehicles, de salut, de vida, escolars, etc.
 • L’obertura de comptes bancaris.
 • L’assistència per a la inscripció escolar dels fills: informació, preparació de documents, acompanyament, traduccions.
 • L’assistència per a la inscripció en universitats o altres estudis específics dins i fora d’Andorra.

 

Entre els serveis oferts, destaquen:

 • La compravenda de propietats: Augé Real Estate disposa d’una cartera d’immobles pròpia i, a més, col·labora amb els millors professionals del país en el sector immobiliari.
 • La gestió de propietats i assessorament legal, fiscal, financer i comptable.
 • El lloguer de propietats i gestió de contractes d’arrendament.

Addicionalment, gestionem tota mena d'operacions relacionades amb vehicles, embarcacions i aeronaus, relatives a:

 • Homologació, importació i matriculació de vehicles.
 • Tramitació de matrícula turística per a cotxes.
 • Abanderament d’embarcacions i aeronaus.