Residència de professionals amb interès esportiu, científic o cultural

Aquest perfil de residència es dirigeix sobretot a persones amb reconeixement internacional pel seu talent al món de la ciència, la cultura o l’esport.

Tanmateix, han de ser les autoritats andorranes les que verifiquin i contrastin aquest interès per al Principat d’Andorra d’acord amb el reconeixement de la figura que sol·licita la residència.

Té com a requisits comuns els següents

  • Dipòsit de 47.500 € a l’AFA pel titular, recuperable i no remunerat.
  • Dipòsit de 9.500 € a l’AFA per cada persona a càrrec.
  • Disposar de mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular i les seves persones a càrrec a Andorra.
  • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra.
  • Assegurança mèdica, incapacitat i vellesa amb cobertura per a Andorra.*
  • Residència mínima: 90 dies a l’any.

*Menors d’edat i majors de 65 anys: només assegurança mèdica.

Condicions particulars

  • Almenys el 85% dels serveis que presta per raons d’interès científic, cultural i esportiu s’han de consumir fora d’Andorra.