“Andorran Multipliers”

“Andorran Multipliers”

Davant la crisi financera mundial del 2007 Andorra va reaccionar apostant per l’homologació fiscal a nivell internacional, l’intercanvi d’informació i la liberalització de la inversió exterior. Justament, la Llei 10/2012 d’inversió exterior representa una de les fites més importants de la història econòmica d’Andorra i l’inici d’una nova etapa de recuperació i consolidació econòmica. Però malgrat que el procés de liberalització al 100 % i en tots els sectors ha representat un increment significatiu del PIB d’Andorra, el sistema d’autorització prèvia com a sistema de control ha esdevingut obsolet i precisava una revisió que agilitzés el procés i alhora oferís millors garanties de control.
En aquest sentit, la Unió Europea ha desenvolupat una iniciativa encaminada a un control més eficaç de les inversions exteriors als diferents estats membres fins adoptar una nova normativa l’octubre del 2020, a la qual Andorra s’hi ha volgut sumar amb una reforma legislativa de la Llei 10/2012 que, en essència, suprimeix el sistema d’autorització prèvia per a residents i nacionals d’un grup important de països (amb convenis de doble imposició amb Andorra o col·laboradors recíprocs en matèria d’inversió exterior) substituint-lo per un sistema molt més àgil i ràpid, el de declaració en el moment de la inversió, la qual cosa permetrà constituir societats de forma quasi immediata. Altrament però, la nova norma establirà un sistema molt més efectiu de control a posteriori de les inversions exteriors amb la finalitat d’avaluar i evitar riscos per a la seguretat nacional, el poder públic, la sobirania, l’ordre públic i econòmic i el medi ambient. Tanmateix, es pretén reforçar la clàusula de salvaguarda respecte a infraestructures i tecnologies crítiques i tot el que deriva dels diferents sectors sensibles i estratègics a nivell nacional. Dit control serà desenvolupat per un grup especialitzat de tècnics adscrits al Ministeri d’Economia i de fet, entenem que reforçarà els controls que ja es fan des dels departaments de compliance de les entitats financeres i també per part del Servei d’Immigració, tot encaminat en definitiva a dotar a la jurisdicció andorrana de la reputació i prestigi que s’esforça en consolidar en un entorn europeu on es valora molt aquesta voluntat inequívoca d’alineament sense fissures amb els principis i valors que regeixen en el context internacional.
Que l’efecte “inversió estrangera” ha tingut un impacte en l’economia andorrana és una evidència. De fet, al 2019, abans de la covid-19, vàrem assolir un percentatge d’inversió forana sobre el PIB del 9’8 %, que al 2020 va baixar al 5’5 % per raons òbvies i que al 2021 ja ha representat el 18’70 %, recuperant una part del que es va quedar pendent durant la pandèmia. A nivell d’autoritzacions d’inversió exterior el 2021 es va assolir el nombre de 1.094 front a les 611 del 2020 i el creixement en volum d’inversió és del 275’2 % respecte al 2020.
I tot això qui ho fa possible? Indubtablement, Andorra Business, l’agència de promoció i desenvolupament econòmic d’Andorra, com organisme públic, fa la seva feina. Però indubtablement, qui més està fent per a la captació de nous inversors al país son els nomenats “Multiplicadors”, els professionals que es dediquen a promoure els avantatges d’Andorra com a jurisdicció. Aquests professionals tenen una gran responsabilitat, doncs de la qualitat dels inversors que captin en depèn la reputació que es construeixi al voltant d’aquest gran producte que es nomena “Andorra”. Per tant, cal que es preparin a consciència i sobretot que s’hi dediquin aquells que veritablement tenen els coneixements i la vocació per fer-ho. Altrament, també l’inversor forà té una gran responsabilitat i ha de saber escollir bé el seu assessor, no tant pel millor preu dels seus honoraris -molts cops enganyosos- sinó per la seva qualificació tècnica i professional. Deixar-se acompanyar i assessorar pels millors professionals és garantia d’èxit i alhora es contribueix a construir la millor reputació per Andorra. El nou sistema de control per part del Govern d’Andorra de les inversions exteriors és un exemple del grau de rigor amb que cal gestionar una inversió a Andorra i aquí els professionals que intervinguin tindran un paper predominant. Per això, l’inversor només tindrà garantida la viabilitat i èxit de la seva inversió si està en mans d’un gran equip especialitzat de professionals, els grans ambaixadors econòmics d’Andorra i els més qualificats “multiplicadors”.
La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más