Sol·licitud i inscripcions al registre de patents

– Sol·licitud de patent andorrana (en francès, anglès, català o espanyol, amb traducció de les reivindicacions en català).
– Cessió, concessió de llicències de patents i transferència de tecnologies.
– Constitució de penyora sobre una patent.
– Limitació de l’abast de protecció d’una patent andorrana.