Preus de transferència

Prestem assessorament en matèria d’operacions vinculades, a nivell tant nacional com internacional tenint en compte que, des de la perspectiva dels preus de transferència, les operacions vinculades entre diferents companyies d’un mateix grup empresarial s’han d’analitzar amb cura i quantificar al valor de mercat a l’hora de determinar la base imposable de cadascuna de les entitats que componen el grup esmentat.

 

L’assessorament inclou planificar en reestructuracions societàries, fer anàlisi de comparabilitat de les operacions vinculades, elaborar la documentació obligatòria i també negociar amb l’Administració tributària acords previs de valoració (APA). Així mateix, dissenyem i revisem polítiques de preus de transferència i valorem operacions vinculades atenent al principi de lliure competència (arm’s length).

En particular ens encarreguem dels assumptes següents:

  • Anàlisi i valoració de les operacions vinculades.
  • Preparació de la documentació de preus de transferència.
  • Revisió i elaboració de polítiques de preus de transferència.
  • Negociació d’acords previs de valoració davant l’Administració Tributària.