Residències: Viure a Andorra

Augé Legal & Fiscal és un referent a Andorra en matèria d’immigració. Posem al servei del client tota la nostra experiència i l’assessorem per buscar la millor modalitat de residència en funció de la situació personal del client i de la seva família, els aspectes professionals, empresarials o fiscals de cada cas. Naturalment, protegim els interessos dels residents andorrans.

LA NOSTRA FEINA

RESIDÈNCIES I TREBALL PER COMPTE PROPI

La residència per compte propi és el perfil de residència que s’adapta millor a les necessitats d’un empresari que desitja viure a Andorra i implantar un negoci, ja sigui nacional o internacional. Per això, és el perfil de resident més popular del grup de residències amb permís de treball, juntament amb la residència i treball a compte de tercers.

Andorra posa a disposició dels seus nous empresaris una gama de serveis per al gaudi de la seva família i el seu propi, com a fiscalitat amable amb els rendiments del treball i la possibilitat de reagrupar i escolaritzar els fills en un sistema educatiu trilingüe, tot això en un entorn natural inigualable.

Exemple: Un empresari francès del sector del marketing digital i del e-commerce, amb esposa i fills menors a càrrec, decideix abandonar el seu país de residència per trobar un millor tracte fiscal a la seva activitat i als seus ingressos personals. En el seu país, la seva activitat està sotmesa a un impost molt important, i els dividends de la seva societat han de pagar també impostos per IRPF (un cas clar de doble imposició). A més, està començant a acumular cert patrimoni, per el qual pagarà anualment una suma rellevant sobre la seva fortuna personal.

L’empresari desitja trobar un lloc on tingui un millor tracte fiscal, però no només això: ha de trobar un lloc idoni per la seva família i l’educació i creixement dels seus fills.

A Andorra, aquest empresari troba el seu marc ideal:

 • Una imposició sobre la seva activitat del 10% amb possibilitat de reduir la imposició de l’e-commerce al 2%.
 • Els dividends de la seva societat estan exempts per a l’empresari.
 • Inexistència d’un impost sobre la fortuna i sobre les donacions. Es pot planificar la successió amb més tranquil·litat.
 • Un país amb una elevada qualitat de vida i un medi ambient verd i net.
 • Una xarxa de telecomunicacions que cobreix el 100% del territori habitat, per a assegurar que el seu negoci funciona amb les millors garanties.
 • Un país segur, amb un índex de criminalitat entre els més baixos del món.
 • Un sistema educatiu triple, amb l’aprenentatge de fins a quatre idiomes.

El client actualment està vivint a Andorra amb la seva esposa, i els seus fills estan estudiant a l’escola. El seu negoci funciona millor que mai mentre ell gaudeix de la tranquil·litat i seguretat del país.

Procès d’obtenció de la residència per compte pròpi
 • 1El primer pas és realitzar la reserva de denominació social. L’empresari reserva el nom de la seva societat i n’identifica l’objecte.
 • 2A continuació, l’empresari ha de passar un procediment de presentació de les seves credencials davant del Govern per poder sol·licitar la creació d’una societat en el país (autorització d’inversió estrangera).
 • 3Una vegada obtinguda l’autorització de la inversió estrangera, és necessari obrir un compte bancari al país per a depositar-hi el capital social.
 • 4La suma dels elements anteriors finalitza amb la firma davant de notari de la constitució de la societat.
 • 5Una vegada la societat ja està constituïda, l’empresari haurà de buscar un domicili o local per establir la seva autorització comercial (Augé Real Estate), que és el permís per a poder començar a facturar.
 • 6Serveis de comptabilitat per a la societat (TAX AG).

Una vegada l’empresari posseeix la societat constituïda (punt d), i posseeixi un domicili a Andorra, sigui de lloguer o de compra, podrà presentar la seva sol·licitud per a obtenir la residència al país mitjançant la presentació de credencials una segona vegada.
Quan el seu dossier està aprovat, una revisió mèdica és l’última etapa abans de l’obtenció del permís de residència.

RESIDÈNCIA I TREBALL

Aquest tipus de residència permet viure i treballar a Andorra.

Exemple: un consultor espanyol, format en les millors universitats en la seva disciplina, desitja donar un pas més en la seva carrera professional. Resideix a Barcelona, i té diverses ofertes de treball amb càrrecs de rellevància en diversos punts d’Espanya i una firma a Andorra. El rol del lloc de treball entre totes les ofertes és bastant similar, i les seves condicions econòmiques (salari brut) i horaris també.

El consultor decideix escollir l’oferta a Andorra. Entre altres coses, al·lega les següents raons:

 • Proximitat cultural i geogràfica amb Barcelona: el consultor pot mantenir un contacte molt fluït amb els seus amics i família en el seu antic lloc de residència.
 • Diferencial a nivell impositiu: la retribució a Andorra tributarà a un màxim del 10% en IRPF, aplicant, entre altres coses, una exempció dels primers 24.000€ de salari i una bonificació del 50% en els 16.000€ següents. A Espanya, aquesta remuneració tributaria a un tipus progressiu, arribant a unes quantitats molt superiors a les que tributa a Andorra. De fet, el consultor ha arribat a la conclusió de que la tributació a Andorra sobre el nou salari serà inclús menor que la tributació a Espanya sobre el salari del seu càrrec.
 • La cotització a la Seguretat social a Andorra és del 22%, del qual només el 6,5% corre a càrrec de l’empleat. A Espanya la seva cotització és superior. El mencionat excedent li permetrà contractar un servei complementari a Andorra, el qual el beneficiarà d’una cobertura total a Andorra i una gran cobertura a l’estranger, incloent els seus desplaçaments a Espanya, sigui per oci o per treball.
 • El consultor i la seva parella desitgen formar una família i ell ajudarà la seva parella, que també viu a Barcelona, a buscar una feina a Andorra. El seu entorn ideal per a l’educació, el seu entorn ambiental i el seu nivell de seguretat suposen un gran avantatge de cara al futur d’aquesta nova família que es formarà a Andorra.

RESIDÈNCIA NO LUCRATIVA

Aquest perfil de residència està pensat per als empresaris que desitgin gestionar els seus inversors i negoci internacional des d’Andorra, sense intervenir en l’activitat del territori andorrà.

Molts dels sol·licitants d’aquesta residència són antics empresaris recentment jubilats, que desitgen gaudir de la gestió del seu patrimoni des d’un lloc amb una qualitat de vida extraordinària. A més, Andorra posseeix una fiscalitat amable per a rendiments de l’estalvi, i la inexistència d’un impost sobre el patrimoni i d’un impost de donacions i successions s’afegeixen com a avantatges a tenir en compte respecte els altres països de l’entorn.

Exemple: Un ciutadà espanyol, casat i recentment jubilat, desitja trobar la millor jurisdicció en la qual gaudir de les seves àmplies rendes i patrimoni amb la seva esposa, també retirada. Anteriorment va ser un gran empresari però ara la gestió de les seves societats està en bones mans i ell gaudeix de les rendes que els beneficiaris patrimonials li proporcionen.

Per això, desitja un entorn amb un tracte fiscal favorable, tranquil i segur. Li agrada la muntanya , però també posseeix diferents immobles a la costa i en diferents ciutats del món, on viatja amb certa assiduïtat. Per tant, passarà temporades en diferents llocs del món, sempre amb la consciència de que ha de complir amb les condicions que el qualifiquen com a resident fiscal únicament en el territori més favorable.

A més, fruit dels seus anys llargs de negocis, ha establert una gran amistat amb altres empresaris, alguns ja retirats, alguns encarant el seu tram final en la professió. Cap d’ells té ja la necessitat de gestionar directament els negocis, i cada vegada disposen de més temps per ells mateixos i les seves famílies. Aquest grup d’amistats sol passar l’estiu junts, i cada membre sol seguir les recomanacions que es puguin donar dins del grup.

Andorra ofereix el perfil de residència no lucrativa tant per a l’empresari jubilat com per a l’empresari a punt de jubilar-se. La possibilitat de gestionar les seves inversions directes a distància, juntament amb un entorn fiscal molt favorable i la flexibilitat que aquest perfil de residència proporciona, permeten a aquestes persones combinar assumptes difícils en la vida d’un empresari amb patrimoni: la residència fiscal en un país de tributació favorable i la capacitat de passar llargs períodes de temps en altres territoris.

Existeixen molts casos com el perfil exposat, i fruit de les recomanacions sobre les bondats d’Andorra, aquests nous residents es converteixen en ambaixadors de la marca Andorra davant les seves amistats, que pensen en Andorra com a un candidat seriós per a les seves respectives residències.

La residència no lucrativa s’obté a través d’una inversió substanciosa en territori andorrà.

 • 1Preparació de dos dossiers per acreditar l’inversor, per demostrar que no té antecedents penals i que té recursos per viure al país sense treballar en territori andorrà.
 • 2Dossier per al Departament d’Immigració.
 • 3Dossier bancari.
 • 4Dipòsit de 50.000€ de garantia i 10.000€ extres per cada familiar dependent.
 • 5Un cop aprovat el dossier, els futurs titulars de la residència hauran de passar una revisió mèdica abans d’obtenir la targeta de residència.
 • 6L’inversor té 6 mesos des de l’obtenció de la targeta de residència per a realitzar les diverses inversions fins a completar un total de 400.000€.
 • 7Finalment, l’inversor pot optar entre un ampli ventall de serveis, com per exemple la constitució d’una societat en territori andorrà, sense passar pel tràmit de l’expedient d’inversió estrangera.

RESIDÈNCIA PER A PROFESSIONALS DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL

El perfil de resident per a projecció internacional és molt particular. L’empresari que té un projecte i un Business Plan detallat i no pot romandre la major part de l’any en un mateix territori pot sol·licitar aquest permís de residència. Part dels seus requisits són similars als de la residència no lucrativa, i els seus beneficis a nivell fiscal són els mateixos que el de qualsevol perfil de resident.

Exemple: Un empresari alemany és ambaixador de diferents grans empreses alemanyes i austríaques en l’àmbit de la il·luminació LED i altres tecnologies, per les quals també actua com a consultor i intermediari en el desenvolupament de negoci. A part, té una segona passió empresarial, la de mediació en l’organització d’esdeveniments de diferent tipus (esportius, culturals, de moda i altres).

Aquest empresari té parella a Alemanya, però no està casat. Els seus fills, fruit de la seva relació, estan escolaritzats a càrrec de la mare. Per tant, no té vincles formals amb l’agència tributaria alemanya. Ell passa més de 200 a l’any viatjant pel món fruit dels seus negocis, però segueix sent resident fiscal alemany per defecte.

Es planteja un nou repte a l’empresari, que desitja expandir el seu negoci a nivell internacional. S’ha fixat en França i Espanya com a països on les seves activitats poden expandir-se amb força. Posseeix un pla de negoci viable i desitja poder dur-lo a terme en les millors condicions.

L’empresari, doncs, desitja un entorn fiscalment favorable per a l’expansió de la seva nova activitat, tenint en compte que haurà de viatjar encara més temps durant l’any, i que haurà de complir amb els requisits que el qualifiquen com a resident fiscal en el territori de la seva elecció.

La residència andorrana per a professionals de projecció internacional s’adapta perfectament a l’empresari que desitgi tenir una important activitat presencial a nivell internacional, juntament amb la residencia fiscal en un territori fiscalment amable amb el contribuïdor.

Aquest perfil tan particular d’empresari està cada cop més implantat al país, gràcies a la gran flexibilitat que aquesta residència li proporciona.

El procediment d’obtenció del permís és similar en substancia al procediment utilitzat per a la residència no lucrativa; tot i això, se substitueix la inversió a realitzar per la necessitat de presentar un Business Plan complet i detallat per que el Govern avaluï l’interès del mateix per Andorra.

Els serveis disponibles per a l’empresari, una vegada sigui resident a Andorra, són similars als de tota la resta de tipus de residència.

RESIDÈNCIA PER MOTIUS D’INTERÈS CIENTÍFIC, CULTURAL O ESPORTIU

Exemple: Un científic alemany, professor de vàries de les universitats més prestigioses del món, col·laborador en revistes científiques i equips d’investigació d’elit, decideix establir-se en algun país. En els últims anys, ha passat amb prou feines tres mesos a l’any en el seu país natal, havent de desplaçar-se temporalment per períodes de varies setmanes entre diferents països del món, degut a la seva atrafegada activitat acadèmica i investigadora. Fins avui, ell i la seva esposa han sigut residents fiscals a Alemanya simplement pel fet de la nacionalitat i de ser el lloc on resideixen més habitualment.

Andorra li ofereix a ell i la seva esposa la possibilitat d’establir la seva residència al país, amb l’única condició de passar almenys 90 dies a l’any a Andorra i depositar 60.000€ a l’Institut Andorrà de Finances (50.000€ per ell i 10.000€ per a la seva esposa). D’aquesta manera, les seves rendes mundials tributaran a Andorra, sense prejudici de les retencions en origen que els hi practiquen les entitats pagadores.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.