Les residències sense permís de treball (nº1)

Posted by Augé legal fiscal

L’actual marc legal en matèria d’immigració desenvolupa el que fins fa uns anys s’ha denominat residencia passiva, passant a parlar de les autoritzacions de residència sense treball; les mencionades autoritzacions es distingeixen entre elles en funció del tipus d’accés a la residència: a través d’una inversió al país (equivalent a l’antic resident passiu), a través d’una activitat eminentment internacional o per tractar-se d’un expert en l’àmbit científic, cultural o esportiu.

Aquests tipus de residència flexibilitzen el criteri de permanència mínima obligatòria fins als 90 dies per any, el qual implica un gran avantatge respecta la família de residències amb permís de treball, que exigeixen una presència física molt més significativa al país. Aquesta flexibilitat afegida és especialment atractiva per a grans empresaris, esportistes o científics que, degut a la seca professió no poden gaudir d’una presència física prolongada en un sol territori.

La residència no lucrativa

Aquest perfil de residència està pensat per a empresaris que desitgin gestionar les seves inversions i negoci internacional des d’Andorra, sense intervenir en l’activitat de territori andorrà.

El titular principal d’una residència sense activitat lucrativa haurà d’invertir una quantitat d’almenys quatre-cents mil euros (400.000) en alguna de les tipologies dels actius andorrans acceptats: bens immobles, actius financers o participacions en els fons propis d’una societat. Es farà efectiu i es depositarà obligatòriament a l’Institut Nacional Andorrà de Finances de l’import de cinquanta mil euros (50.000 euros) no remunerats pel titular principal i deu mil euros (10.000 euros) no remunerats per cada una de les persones al seu càrrec, que es deduiran de la quantitat total a invertir.

Molts dels sol·licitats d’aquesta residència són antics empresaris recentment jubilats, que desitgen gaudir de la gestió del seu patrimoni des d’un lloc amb una qualitat de vida extraordinària. A més, Andorra posseeix una fiscalitat amable per als rendiments de l’estalvi, i la inexistència d’un impost sobre el patrimoni i d’un impost de donacions i successions s’afegeixen com a avantatges a tenir en compte respecte altres països de l’entorn.

Per Departament Immigració Augé Legal & Fiscal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.