Les residències sense permís de treball en Andorra (nº2)

Posted by Augé legal fiscal

La residència per professionals de projecció internacional i la residència per interès científic, cultural i esportiu.

En aquests dos subgrups s’estableixen tant aquell empresari que té un projecte i un Business Plan detallat per a explotar un mercat internacional, així com aquell científic, artista o esportista que posseeix un currículum contrastat en l’àmbit de la investigació, del món artístic  o de l’esport d’elit.

En particular, la residencia per interès científic, cultural i esportiu té com a objectiu acollir un gran número de perfils amb gran reputació internacional, com per exemple:

Un investigador reputat en l’àmbit de les ciències naturals, amb un gran currículum consistent en publicacions en prestigioses revistes especialitzades, participació en projectes d’investigació internacionals i impartició de classes en diferents universitats del món.

Una persona reconeguda com un esportista d’elit en una disciplina esportiva federada, com per exemple en l’àmbit del motor, ciclisme, atletisme, tenis o golf.

Un artista reconegut internacionalment, ja sigui en el món de les arts escèniques i cinematogràfiques, com d’altres àmbits culturals destinats al públic.

Els residents d’aquest tipus de residència han de depositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances l’import de cinquanta mil euros (50.000 euros) no remunerats. A més, el titular principal també ha de depositar l’import de deu mil euros (10.000 euros) no remunerats per a cada una de les persones al seu càrrec.

En quant a la residència per professionals de projecció internacional, la base des de la qual es desenvolupa la seva activitat professional ha d’estar estudiada al Principat d’Andorra, ha de comptar com a màxim amb una persona contractada en règim laboral i com a mínim un 85% dels serveis prestats pel professional han de ser usats fora del territori andorrà.

Per Departament Immigració Augé Legal & Fiscal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.