MARQUES

Una marca registrada constitueix un actiu de primera importància per a qualsevol empresa ja que permet crear una relació durable amb la seva clientela i distingir-se dels seus competidors.

Els 8 milions de turistes que visiten Andorra cada any són un factor que justifica plenament l’esforç realitzat per protegir la seva marca al Principat.

El departament de marques d’Augé Legal & Fiscal

ha registrat marques en representació dels seus clients des de fa més de 20 anys. El procés per a registrar una marca a Andorra triga només uns dies i confereix al seu titular un monopoli durant deu anys renovables.

La marca andorrana requereix un registre específic ja que el territori no està cobert per una marca de la Unió Europea i no es pot designar amb una sol·licitud internacional.

Els especialistes d’Augé Legal & Fiscal ofereixen els següents serveis en l’àmbit de les marques:

  • Estratègia i coordinació sobre la sol·licitud de marques a Andorra o a l’estranger
  • Consultes en el registre de marques abans de sol·licitar una marca andorrana o consultes sobre competidors (“monitoring”)
  • Valorització de drets de marques
  • Sol·licitud de marca andorrana
  • Cessió, concessió de llicències de marques
  • Constitució de penyora sobre una marca
  • Retencions en les duanes
  • Acció judicial per infracció de marca o nul·litat de marca
  • Mitjans alternatius de resolució de conflictes: arbitratge/mediació

Exemple: Una marca andorrana, considerada com un element dels actius d’una empresa, pot ser objecte d’una penyora que correspon a una garantia per a un banc andorrà que facilita un préstec a l’empresa titular de la marca andorrana.

La passió pel Dret configura l'eix central del Departament Legal de Auge L&F.

El Departament Fiscal d'Augé Grup ofereix un assessorament a mida.

Trasládese a viure a Andorra.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.