DRET D’AUTOR I DRETS CONNEXOS

La protecció dels drets d’autor i drets connexos està organitzada per la legislació andorrana en l’àmbit literari i artístic (Llei del 10 de juny del 1999).

La noció “d’obra” protegida pel dret d’autor és tota obra literària o artística definida pels articles 2.1 o 3.1 de la Llei sobre el dret d’autor.

Els drets d’autor estan protegits durant la vida de l’autor i durant setanta anys després de la seva mort (art. 18 de la Llei sobre el dret d’autor).

Augé Legal & Fiscal ofereix els següents serveis als seus clients, persones físiques o jurídiques:

  • Estratègia i coordinació sobre la protecció de drets d’autor
  • Gestions davant la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
  • Valorització de drets d’autor
  • Retencions en les duanes
  • Acció judicial per infracció de drets d’autor
  • Mitjans alternatius de resolució de conflictes: arbitratge/mediació

Exemple: Una empresa amb activitat a la Unió Europea deté drets d’autor sobre un dels seus productes. Pot constituir una societat andorrana dedicada a la gestió d’aquest dret intangible amb una tributació de 2% sobre els “royalties” mundials percebuts per aquesta societat andorrana.

La passió pel Dret configura l'eix central del Departament Legal de Auge L&F.

El Departament Fiscal d'Augé Grup ofereix un assessorament a mida.

Trasládese a viure a Andorra.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.