DRET
MERCANTIL

Necessita assessorament per crear o mantenir les obligacions diàries de la seva societat?

El nostre Departament Legal compta amb una àmplia experiència a l’hora d’assessorar tant a empreses nacionals com a empreses internacionals que vulguin establir-se al Principat d’Andorra.

Amb una trajectòria professional que ens avala en més de dues dècades, estem familiaritzats amb qualsevol acte d’empresa, com ara constitucions de societats, amb i sense tràmit d’inversió estrangera, desenvolupament jurídic de la societat, assessorament dels òrgans de decisió, redacció de estatuts, pactes de socis, dissolucions i liquidacions o fallides.

La nova obertura econòmica d’Andorra fa que els nostres professionals s’hagin format en profunditat per tal de plantejar i estructurar les inversions estrangeres, tant a l’hora de constituir una societat com a l’hora d’adquirir béns immobles, o productes financers, per tal de que els nostres clients compleixin amb totes les exigències requerides pel Govern d’Andorra, al mateix temps de complir amb els estàndards necessaris per obtenir tant la condició de resident, com per dur a terme la constitució d’una societat andorrana.

El nostre treball:

  • Creació de societats
  • Redacció d’actes de juntes ordinàries i extraordinàries
  • Redacció de certificats de juntes ordinàries i extraordinàries
  • Compravenda de participacions socials i d’accions
  • Canvis estatutaris i dels òrgans de direcció de la societat
  • Redacció de contractes mercantils entre societats nacionals, internacionals, o entre els dos casos.
  • Creació d’estructures Holding nacionals i Internacionals

Exemple: Una persona física espanyola desitja obtenir la seva residència al Principat d’Andorra i, com a via per obtenir-la, desitja constituir una societat mercantil andorrana. A tal efecte, s’han d’iniciar els tràmits davant el Govern d’Andorra, complir amb èxit els processos de compliance a nivell governamental i bancari, redactar els estatuts socials i constituir davant notari la societat, sense oblidar l’ardu procés bancari d’obertura del compte de la societat. Tot seguit, s’ha de concloure el procés amb l’obtenció i obertura del comerç al Comú on aquesta societat ha de residir.

El Departament Fiscal d'Augé Grup ofereix un assessorament a mida.

Augé L&F ha defensat els interessos dels seus clients en matèria de propietat intel·lectual des de fa més de 20 anys.

Trasládese a viure a Andorra.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.