DRET BANCARI
I COMPLIANCE

Per a la constitució d’una societat mercantil andorrana, amb els beneficis que això suposa, és indispensable que aquesta societat disposi d’un compte obert en una entitat bancària del Principat d’Andorra.

El podem ajudar en el procés d’obertura, incloent els tràmits de KYC, W8 o de compliance bancari en qualsevol de les entitats que operen al país.

Sol·licitem i preparem tots els documents necessaris per a procedir a l’obertura del compte bancari, conforme el que disposa la normativa legal d’aplicació.

La nova obertura econòmica d’Andorra fa que els nostres professionals s’hagin format en profunditat a fi de plantejar i estructurar les inversions estrangeres, tant a l’hora de constituir una societat com a l’hora d’adquirir béns immobles o productes financers, per tal de que els nostres clients compleixin amb totes les exigències requerides pel Govern d’Andorra, complint alhora amb els estàndards necessaris per obtenir tant la condició de resident, com per dur a terme la constitució d’una societat andorrana.

COMPLIANCE LEGAL

Un dels passos més importants a l’hora d’establir una persona física o jurídica al Principat d’Andorra és que aquesta compleixi els requisits necessaris fixats tant per l’Il·lustre Govern d’Andorra, com per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra o per les mateixes entitats bancàries del país encarregades d’obrir els comptes corrents a través dels quals els futurs nous residents podran operar.

Auge Legal & Fiscal està especialitzada en assessorar els seus clients a l’hora d’afrontar amb totes les garanties els processos de compliance, tant públics com privats, a través d’un escrupolós seguiment de la llei i dels reglaments d’aplicació, establint les polítiques i procediments adequats i suficients per garantir que una empresa, inclosos els seus directius, empleats i agents vinculats, compleixin amb el marc normatiu aplicable.

Els nostres advocats encarregats dels processos de compliance treballen de forma centralitzada en oferir un plus de seguretat jurídica que permeti als nostres clients superar tràmits burocràtics, lents i complexos, perquè assoleixin els seus objectius amb la major celeritat possible.

DRET FINANCER I BANCARI

Sol·licitar la nul·litat contractual en matèria de participacions preferents de les entitats bancàries. L’important pes del sector bancari al Principat d’Andorra fa que, en els últims anys, s’hagin multiplicat els conflictes d’interessos entre particulars i entitats bancàries. Aquesta evidència ha estimulat als professionals d’Auge Legal & Fiscal a formar-se en la resolució de conflictes a nivell bancari, tant de forma extrajudicial com judicial dins l’àmbit d’actuació bancària, oferint als seus clients solucions concretes amb la màxima celeritat a les seves problemàtiques.

A nivell de relació amb les entitats bancàries, comptem amb professionals multilingües que poden assessorar en català, castellà, anglès, francès, rus i xinès, en assumptes tan variats i quotidians com el simple fet de dur a terme les negociacions i implementació de formularis bancaris a fi d’obtenir l’obertura d’un compte corrent o assessorar empreses en la seva fase inicial de constitució per afrontar els requisits, sovint canviants, sol·licitats per les entitats bancàries en funció de quina sigui el seu àmbit geogràfic d’actuació o objecte social, entre d’altres.

Cal destacar, també, el nostre profund coneixement del sector financer i la nostra experiència en l’assessorament per a la implantació a Andorra de professionals o entitats financeres en totes les modalitats, des de l’agent financer autònom, passant per les gestores de patrimoni fins arribar a la implantació d’entitats bancàries.

El Departament Fiscal d'Augé Grup ofereix un assessorament a mida.

Augé L&F ha defensat els interessos dels seus clients en matèria de propietat intel·lectual des de fa més de 20 anys.

Trasládese a viure a Andorra.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.

error: Content is protected !!