RESIDENCIES SENSE PERMÍS DE TREBALL

L’actual marc legal en matèria d’immigració desenvolupa el que fins fa uns anys s’ha denominat residència passiva, passant a parlar d’autoritzacions de residència sense treball; aquestes autoritzacions es distingeixen entre elles en funció del tipus d’accés a la residència: a través d’una inversió al país (equivalent a l’antic resident passiu), a través d’una activitat eminentment internacional o per tractar-se d’un expert en l’àmbit científic, cultural o esportiu.

Persones a les que es dirigeix:

 • Persones que disposen de patrimoni o negocis en l’àmbit internacional i que decideixen fer-se residents a Andorra únicament per a viure, amb la possibilitat de gestionar els seus actius i negocis.

Requisits comuns:

 • Dipòsit de 50.000€ en l’INAF per al titular, recuperable i no remunerat
 • Dipòsit de 10.000€ en l’INAF per cada persona a càrrec
 • Disposar de mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular i les persones al seu càrrec a Andorra.
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra
 • Assegurança mèdica, incapacitat i vellesa amb cobertura per a Andorra*
 • Residència mínima: 90 dies a l’any.

* Menors d’edat i majors de 65 anys: només assegurança mèdica.

Condicions particulars:

 • Inversió en actius andorrans de 400.000€:
 • Béns immobles situats en territori del Principat
 • Participacions en el capital social o fons propis de societats residents en el Principat
 • Instruments de deute o financers emesos por entitats residents en el Principat
 • Els dipòsits no remunerats en l’INAF es dedueixen d’aquesta quantitat.

Durada (anys):

 • Condició general:2 + 2 + 3 + 10
 • Condició per a espanyols, francesos i portuguesos: 2 + 3 + 10

Persones a les que es dirigeix:

 • Persones amb reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o l’esport.

Requisits comuns:

 • Dipòsit de 50.000€ en l’INAF per al titular, recuperable i no remunerat
 • Dipòsit de 10.000€ en l’INAF per cada persona a càrrec
 • Disposar de mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular i les persones al seu càrrec a Andorra.
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra
 • Assegurança mèdica, incapacitat i vellesa amb cobertura per a Andorra*
 • Residència mínima: 90 dies a l’any.

* Menors d’edat i majors de 65 anys: només assegurança mèdica.

Condicions particulars:

 • Com a mínim el 85% dels seus serveis prestats per raons d’interès científic, cultural i esportiu han de ser utilitzats fora d’Andorra.

Persones a les que es dirigeix:

 • Professionals amb una activitat eminentment internacional i sense intervenir substancialment en el mercat andorrà, els serveis dels quals es poden prestar a distància. Existeix una àmplia varietat d’exemples d’aquesta tipologia de professionals, com programadors, assessors o traders.

Requisits comuns:

 • Dipòsit de 50.000€ en l’INAF per al titular, recuperable i no remunerat
 • Dipòsit de 10.000€ en l’INAF per cada persona a càrrec
 • Disposar de mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular i les persones al seu càrrec a Andorra.
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra
 • Assegurança mèdica, incapacitat i vellesa amb cobertura per a Andorra*
 • Residència mínima: 90 dies a l’any.

* Menors d’edat i majors de 65 anys: només assegurança mèdica.

Condicions particulars:

 • La seu de l’activitat ha de ser a Andorra
 • Contractació com a màxim d’1 persona en règim laboral.
 • Com a mínim el 85% dels seus serveis prestats han de ser utilitzats fora d’Andorra
 • Acreditació d’un pla de negoci viable.

DRETS I AVANTATGES ATORGATS POR LES RESIDÈNCIES SENSE PERMÍS DE TREBALL

 • Possibilitat d’atorgar la mateixa residència a persones a càrrec
 • Tributació màxima del 10% en l’IRPF, amb reduccions i exempcions avantatjoses que permeten reduir el tipus efectiu, amb l’exempció als dividends procedents d’una societat andorrana.

ALTRES TIPUS DE RESIDÈNCIA SENSE PERMÍS DE TREBALL

 • Residència per estudis, en pràctiques formatives, per entrenaments esportius o per a investigació (vàlid per a tota la duració del fet)
 • Residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres privats de cures mèdiques o terapèutiques (1 any renovable).

La passió pel Dret configura l'eix central del Departament Legal de Auge L&F.

El Departament Fiscal d'Augé Grup ofereix un assessorament a mida.

Augé L&F ha defensat els interessos dels seus clients en matèria de propietat intel·lectual des de fa més de 20 anys.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.

error: Content is protected !!