RESIDÈNCIES AMB PERMÍS DE TREBALL

Les residències amb permís de treball tenen un vincle més fort amb la contribució activa al país. Els titulars es comprometen a cotitzar a la seguretat social i tenir la residència permanent en territori andorrà.

De forma excepcional, també existeix un perfil d’autorització de treball sense residència, bé sigui per un perfil de treballador fronterer, bé sigui per un perfil de treballador destinat a l’estranger.

Persones a les que es dirigeix:

 • Professionals que formen part de l’accionariat i Consell d’Administració d’una societat andorrana.
 • Professionals liberals que volen exercir una activitat al Principat.

Requisits comuns:

 • Residencia permanente y efectiva en el Principado de Andorra; Contribución a la Seguridad Social andorrana (CASS).

Condicions particulars:

 • Constitución o adquisición de una sociedad andorrana (participación de > 10%);
 • Ejercer un cargo en su órgano de administración.
 • Autorización de ejercicio
 • Colegiación profesional o, en su defecto, adscripción a una asociación profesional.

Durada (anys): 1 + 2 + 2 + 2 + 10

Persones a les que es dirigeix:

 • Empleats per compte aliè.
  S’entén per compte aliè qualsevol societat andorrana, titular de residència i treball per compte propi (tant empresari com a professional liberal) o titular de residència sense permís de treball.

Condicions particulars:

 • Ser contractat per un tercer, societat o resident a Andorra, segons lo disposat anteriorment.
 • Demostrar formació i/o experiència suficient en el lloc per al qual la contracta.

Durada (anys): 1 + 2 + 2 + 2 + 10

DRETS I AVANTATGES ATORGADES PER LES RESIDÈNCIES AMB PERMÍS DE TREBALL

 • Accés al sistema sanitari públic andorrà
 • Tributació màxima del 10% en IRPF, amb exempcions i reduccions avantatjoses que permeten reduir el tipus efectiu
 • Possibilitat de reagrupament familiar posterior

ALTRES TIPUS DE RESIDÈNCIA AMB PERMÍS DE TREBALL

 • Autorització d’immigració temporal (fins a 1 any)
 • Autorització d’immigració temporal per a treballadors d´empreses estrangeres (fins a 6 mesos)
 • Residència i treball per personal de centres d’ensenyament (segons la duració del seu nomenament a Andorra)

AUTORITZACIONS DE TREBALL SENSE RESIDÈNCIA

 • Autorització de treball sense residència: per treballar a l’estranger per compte d´una empresa legalment constituïda a Andorra
 • Autorització de treball fronterer: amb pernoctació fora del territori andorrà.

La passió pel Dret configura l'eix central del Departament Legal de Auge L&F.

El Departament Fiscal d'Augé Grup ofereix un assessorament a mida.

Augé L&F ha defensat els interessos dels seus clients en matèria de propietat intel·lectual des de fa més de 20 anys.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.