IMMIGRACIÓ

Augé Legal & Fiscal, experts en serveis integrals d’immigració

Augé Legal & Fiscal és un referent a Andorra en matèria d’immigració. Posem al servei del client tota la nostra experiència i l’assessorem per a buscar la millor modalitat de residència en funció de la situació personal del client i de la seva família, els aspectes professionals, empresarials o fiscals de cada cas.

Així mateix, Augé Legal & Fiscal disposa d’un programa de seguiment i fidelització dels clients que permet resoldre també les necessitats que sorgeixen en traslladar de domicili i establir-se en un nou país.

A Augé Legal & Fiscal avaluem les possibilitats d’implementació d’una determinada activitat econòmica al nostre país en funció de la normativa d’inversions exteriors, duanera, mercantil i fiscal.

Tanmateix, resolem qualsevol necessitat de tipus immobiliari, tant a nivell personal com empresarial, a través dels nostres especialistes en Real Estate.

RESIDÈNCIES AMB PERMÍS DE TREBALL

Les residències amb permís de treball tenen un vincle més fort amb la contribució activa al país. Els titulars es comprometen a cotitzar a la seguretat social i tenir la residència permanent en territori andorrà.

De forma excepcional, també existeix un perfil d’autorització de treball sense residència, bé sigui per un perfil de treballador fronterer, bé sigui per un perfil de treballador destinat a l’estranger.

RESIDENCIES SENSE PERMÍS DE TREBALL

L’actual marc legal en matèria d’immigració desenvolupa el que fins fa uns anys s’ha denominat residència passiva, passant a parlar d’autoritzacions de residència sense treball; aquestes autoritzacions es distingeixen entre elles en funció del tipus d’accés a la residència:

A través d’una inversió al país (equivalent a l’antic resident passiu), a través d’una activitat eminentment internacional o per tractar-se d’un expert en l’àmbit científic, cultural o esportiu.

El nou marc de immigració a Andorra

D’acord amb el procés d’obertura econòmica d’Andorra a l’exterior, a l’any 2012 es va crear una Llei d’Immigració atenent a les noves i variades realitats dels estrangers que desitgessin establir-se a Andorra en qualitat de residents (Decret legislatiu del 26-03-2014 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració).

D’aquesta manera, la Llei d’Immigració preveu dues grans famílies de residents: les residències amb permís de treball i les residències sense permís de treball. Dins de cada família, es desenvolupen diferents tipus d’estatus de residència en funció de la seva relació amb el marc econòmic i laboral andorrà.

La passió pel Dret configura l'eix central del Departament Legal de Auge L&F.

El Departament Fiscal d'Augé Grup ofereix un assessorament a mida.

Augé L&F ha defensat els interessos dels seus clients en matèria de propietat intel·lectual des de fa més de 20 anys.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.