PLANIFICACIÓ FISCAL INTERNACIONAL

La utilització d’estructures holding a Andorra presenta un important avantatge fiscal per a aquells residents que disposen d’interessos fora de territori andorrà. El tracte asimètric que reben els dividends en l’IS i l’IRPF dóna lloc a planificacions àmpliament avantatjoses per al contribuent.

El coneixement dels convenis per evitar la Doble Imposició i altres tractats internacionals permeten una planificació per optimitzar estructures empresarials o patrimonis personals o familiars.

Per exemple, residents a Andorra que inverteixen fora del Principat han de considerar que les inversions que generin dividends per part d’empreses a França i Espanya gaudeixen de tributació diferent si el perceptor és persona física o persona jurídica i, per tant, en molts casos aconsellem als nostres clients constituir una societat d’inversió en lloc de fer-ho a títol personal.

La passió pel Dret configura l'eix central del Departament Legal de Auge L&F.

Augé L&F ha defensat els interessos dels seus clients en matèria de propietat intel·lectual des de fa més de 20 anys.

Trasládese a viure a Andorra.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.

error: Content is protected !!