DEPARTAMENT FISCAL

Augé Legal & Fiscal ofereix un assessorament a mida en funció de la tipologia de client i necessitat, tant a nivell corporatiu com a nivell de planificació patrimonial de persones físiques.

Després de la implementació d’un sistema fiscal homologat a Andorra, són moltes les necessitats que presenten les empreses per al correcte compliment de les seves obligacions fiscals i l’optimització de les mateixes.

L’equip fiscal disposa d’un ampli coneixement de totes les figures impositives existents al Principat, i d’altra banda, de coneixements de fiscalitat internacional.

Augé Grup ofereix serveis integrals en matèria fiscal a PIMES i un suport recurrent a grups multinacionals amb presència de filials al principat.

Ejemplo: L’atractiu sistema fiscal a Andorra, entre d’altres de les seves virtuts, implica l’arribada de nous residents amb un perfil empresarial i interessos en diferents països.

L’IRPF a Andorra, com en la majoria de sistemes fiscals convencionals, exigeix tributar per obligació personal per totes les rendes mundials que obtingui la persona física al llarg del període impositiu, amb independència de la seva naturalesa o font.

No obstant això, en molts casos, aquestes rendes de font estrangera pateixen retencions en origen sobre la base de l’impost sobre la renda dels no residents aplicable a la jurisdicció. La legislació andorrana permet deduir de l’impost, amb certs límits i sota certs requisits, les quantitats pagades a l’estranger.

Augé Legal & Fiscal disposa d’una àmplia experiència en multitud de perfils i facilita al client l’aplicació de la deducció per evitar la doble imposició.

Els nostres serveis inclouen

ASSESSORAMENT EN OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL
PLANIFICACIÓ FISCAL INTERNACIONAL
ASSESSORAMENT EN PROCEDIMENTS DE COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

La passió pel Dret configura l'eix central del Departament Legal de Auge L&F.

Augé L&F ha defensat els interessos dels seus clients en matèria de propietat intel·lectual des de fa més de 20 anys.

Trasládese a viure a Andorra.

Per nosaltres, el servei és sinònim de solució.